ODSETKI USTAWOWE W GÓRĘ DZIĘKI PODWYŻSZENIU STÓP PROCENTOWYCH. TO DOBRA WIADOMOŚĆ DLA FRANKOWICZÓW!

Od października zeszłego roku regularnie rosną w Polsce stopy procentowe. Przekłada się to na wyższe raty kredytów, jednak jak się okazuje, jest też jasna strona tego zjawiska. Mianowicie zyskać mogą osoby posiadające kredyty we frankach, które zdecydują się pozwać bank, w którym zaciągnęły zadłużenie. Wszystko ze względu na wzrost wysokości odsetek ustawowych.

Wyższe odsetki za opóźnienie

Celem frankowicza pozywającego bank jest nie tylko redukcja wysokości salda kredytowego do 0, ale również zwrot płatności związanych z kredytem, powiększonych o odsetki za opóźnienie. Wysokość odsetek jest regulowana ustawowo. Obecnie (stan na 14.06.2022) wynoszą 11,50% wobec 5,6% początkiem października 2021. Jak widać, dzisiaj w ramach odsetek frankowicz może zyskać ponad dwukrotnie więcej niż jeszcze jesienią zeszłego roku, a wiele wskazuje, że to nie koniec podwyżek.

Dlaczego rośnie wysokość odsetek ustawowych?

Liczne czynniki zewnętrzne i wewnętrzne sprawiły, że w całej Unii Europejskiej, a także w wielu innych krajach, od miesięcy mamy do czynienia z rosnącą inflacją. W Polsce borykamy się z jeszcze większym wzrostem, znacząco odstającym średnią europejską. W maju inflacja wyniosła już 13,9%, co jest najwyższym wynikiem od ponad 20 lat. Naturalną konsekwencją inflacji jest podwyższenie stóp procentowych, które ma na celu jej zatrzymanie. Wyższe stopy procentowe to wyższe oprocentowanie kredytów, ale też odsetek.

Według ekspertów szczyt inflacji mamy jeszcze przed sobą, a dalsze podwyższanie stóp procentowych jest nieuchronne. Powinno ono potrwać jeszcze minimum pół roku, a więc co najmniej przez 6 kolejnych miesięcy wysokość odsetek ustawowych prawdopodobnie będzie rosnąć. Oznacza to, że frankowicz może zyskać nawet w ciągu krótkiego, kilkumiesięcznego okresu trwania procesu sądowego. Niemniej warto pospieszyć się ze złożeniem wniosku, ponieważ już w przyszłym roku może dojść do obniżenia stóp procentowych, co pociągnie za sobą spadek wysokości odsetek ustawowych. Zachęcamy do kontaktu, chętnie udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania oraz pomożemy w ubieganiu się o zwrot kosztów poniesionych w związku z zaciągnięciem kredytu frankowego.

kancelaria frankowa

Znajdź SWOJĄ
kancelarię frankową