GETIN NOBLE BANK NA SKRAJU BANKRUCTWA. FRANKOWICZE POWINNI POSPIESZYĆ SIĘ Z POZWAMI

Od kilku lat Getin Noble Bank boryka się z problemami finansowymi. Pod koniec 2021 roku Komisja Nadzoru Finansowego nakazała przygotowanie planu naprawczego, w związku z niską wysokością kapitału własnego spółki, który w tamtym czasie szacowany był na 2 mld zł wobec potencjalnych zobowiązań względem kredytobiorców na poziomie ponad 3 mld zł. Getin zaprezentował plan naprawczy na lata 2022-2027, jednak nie oznacza to wcale końca kłopotów banku Leszka Czarneckiego.

Rozczarowujące wyniki i gwałtowny spadek wartości banku

Dnia 29 kwietnia 2022 roku Getin ogłosił wyniki finansowe oraz przedstawił swoją sytuację kapitałową. W pierwszym kwartale 2022 roku bank wypracował zysk na poziomie 19 mln zł. To jednak niewielkie pocieszenie, zważając na ponad 1 mld straty poniesionej w 2021 roku. Co więcej, Getin Noble Bank ogłosił przekroczenie progów kapitałowych, co zaskutkowało ogłoszeniem zaistnienia przesłanki o zagrożeniu upadłością.

W dniu, kiedy Getin ogłosił wyniki, kurs akcji spółki poszybował w dół aż o 40 procent. Wartość akcji wyniosła 22 gorsze. W dniu pisania artykułu (17.05) kurs jest jeszcze niższy – wynosi 20 groszy. Oznacza to gwałtowny spadek wartości firmy.

Konsekwencje dla frankowiczów

Getin Noble Bank niewątpliwie znalazł się blisko upadłości. Jeśli dojdzie do jej ogłoszenia, najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest przejęcie spółki przez inwestora, który przejmie aktywa banku, pozostawiając w nim jednak ciążący portfel frankowy. Dla frankowiczów oznacza to brak możliwości odzyskania środków utraconych z powodu zaciągnięcia kredytu w szwajcarskiej walucie.

Bank uspokaja klientów, zapewniając o rezerwach na ryzyko prawne kredytów walutowych w wysokości 1,3 mld zł. W rzeczywistości to zaledwie 16% portfela kredytów frankowych. Spokój mogą zachować kredytobiorcy, którzy już pozwali Getin Bank lub zrobią to w najbliższym czasie. Dla pozostałych najprawdopodobniej zabraknie środków. Zatem warto się pospieszyć i jak najszybciej rozpocząć dochodzenie swoich praw na drodze sądowej.

kancelaria frankowa

Znajdź SWOJĄ
kancelarię frankową