DLACZEGO BANKI NADAL STRASZĄ FRANKOWICZÓW WYNAGRODZENIEM ZA KORZYSTANIE Z KAPITAŁU?

Od co najmniej dwóch lat banki straszą frankowiczów składaniem roszczeń w kwestii wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Nawet po wygranych sprawach przez klientów banków, te coraz chętniej banki postanawiają złożyć powództwo przeciwko swoim klientom w sprawach przedmiotowych. Czy składane przez banki pozwy są realnym zagrożeniem dla frankowiczów?

Czym jest wynagrodzenie za korzystanie z kapitału?

Banki zdecydowały, że w wyniku unieważnienia umowy na kredyt we frankach powinny one otrzymać wynagrodzenie za możliwość korzystania przez kredytobiorców wypłaconej kwoty kredytu. I właśnie na takiej podstawie składają pozwy w sądach jeśli wcześniej frankowicz pozwał bank, by na drodze sądowej zaciągnięty kredyt został unieważniony. Zwróćmy uwagę na to, że nieważność umowy kredytowej wymusza na stronach oddanie tego, co wzajemnie sobie świadczono. W rezultacie frankowicz zwraca bankowi wyłącznie kwotę kapitału, natomiast bank oddaje wszystkie kwoty, które wpłacił kredytobiorca, czyli raty kapitałowe, odsetkowe, czy prowizje. W tej sytuacji taki kredyt staje się niejako darmowy. I właśnie dlatego banki uznały, że należy im się za to wynagrodzenie.

A jak z zasadnością takich roszczeń?

Tego rodzaju roszczenia banków wydają się jednak bezzasadne. Wynika to z tego, że umowa została uznana przez sąd za nieważną, ze względu na to, że znajdowały się w nich niedozwolone zapisy (klauzule abuzywne). Jako że to bank uznaje się za stronę odpowiedzialną za zastosowanie takich klauzul to przyznanie bankom wspominanych wynagrodzeń oznaczałoby nic innego niż to, że bank nie został pociągnięty do odpowiedzialności za swoje nieuczciwe praktyki. Doszłoby wówczas do swoistego paradoksu, który otwierałby szeroko furtkę do dalszego stosowania abuzywnych klauzul. Skoro nieważność umowy kredytowej skutkuje wypłaceniem bankom wynagrodzenia, to niedozwolone zapisy mogłyby być w dalszym ciągu stosowane.

Obawiać się w zasadzie nie ma czego. Warto zwrócić uwagę na to, że takie pokazowe pozwy składane przez banki póki co nie zostały przez nie ani razu wygrane.

kancelaria frankowa

Znajdź SWOJĄ
kancelarię frankową