WYROK BEZ ROZPRAWY W SPRAWIE KREDYTU WE FRANKACH – TO CORAZ CZĘSTSZE ZJAWISKO. SPRAWDŹ, JAK TO MOŻLIWE

Jesteś stratny z powodu zaciągnięcia kredytu we frankach, jednak nie pozywasz banku w obawie przed ciągnącą się w nieskończoność rozprawą? Okazuje się, że teraz możliwe jest wydawanie wyroków bez rozpraw. Takie sytuacje miały już miejsce i pod pewnymi warunkami Ty również możesz liczyć na proste i szybkie rozstrzygnięcie sporu.

Pierwsze wyroki bez rozpraw

Dnia 20 kwietnia 2020 roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie utworzono wydział frankowy. Jest to XXVIII Wydział Cywilny, który zajmuje się tylko i wyłącznie wyjaśnianiem spraw związanych z waloryzowanymi kredytami udzielanymi w walucie obcej. Właśnie ten sąd jako pierwszy wydał wyrok w sprawie frankowej bez rozprawy, dając przykład innym sądom w całym kraju. Obecnie jest to możliwe za sprawą dwóch dokumentów prawnych: art. 148 (1) Kpc oraz ustawy covidowej, mającej na celu przyspieszenie procesów sądowych.

Kiedy możliwy jest wyrok bez rozprawy?

Warunkiem koniecznym uzyskania wyroku bez rozprawy jest przedłożenie w sądzie spójnej argumentacji. Ponadto nie mogą wystąpić żadne wątpliwości w kwestii wysokości roszczeń powoda. W takiej sytuacji sąd nie musi, lecz może wydać wyrok bez rozprawy i przesłuchiwania świadków. Ostateczna decyzja należy do sądu i jego oceny klarowności sprawy.

Krótszy czas oczekiwania i brak formalności

Niewątpliwie wyrok bez rozprawy to korzyść dla frankowciza. W takiej sytuacji oczekiwanie na wydanie wyroku jest o wiele krótsze, zatem również odszkodowanie trafia na konto powoda zdecydowanie szybciej. Ponadto nie trzeba przejmować się formalnościami ani koniecznością pojawienia się w sądzie.

Jak na razie wydawanie wyroków bez rozpraw jest stosunkowo rzadkim, jednak w ostatnich miesiącach coraz częstszym zjawiskiem. Właściwe przygotowanie dokumentów oraz rzetelność w obliczeniach znacząco zwiększają szansę na rozwiązanie sprawy w ten właśnie sposób. Dlatego też zadanie dochodzenia swoich praw w związku z kredytem frankowym warto zlecić profesjonalistom. Nie możemy zagwarantować, że rozprawa nie będzie konieczna, ponieważ o tym ostatecznie decyduje sąd. Jednak nawet w przypadku rozprawy dopilnujemy, aby proces przebiegł sprawnie, a klient nie musiał poświęcać zbyt wiele czasu i wysiłku.

kancelaria frankowa

Znajdź SWOJĄ
kancelarię frankową