Sprawa frankowa — czy wcześniejsza spłata może ją skomplikować?

Wzrost kursu CHF skłania wielu frankowiczów do przyspieszenia spłaty lub nawet całkowitego uregulowania kwoty zaciągniętego kredytu, jeśli oczywiście to możliwe. Podjęcie decyzji o wcześniejszej spłacie może utrudniać wątpliwość co do dalszej możliwości zaskarżenia banku za znajdujące się w umowie nielegalne klauzule. Jeśli nadal jest taka możliwość, w jaki sposób sprawa frankowa powinna być prowadzona?

Czy wcześniejsza spłata kredytu frankowego może spowodować, że sprawa frankowa się skomplikuje?

Globalne wydarzenia, takie jak pandemia, wojna w Ukrainie, inflacja i zaskakująco dynamiczny wzrost stóp procentowych oraz kursu franka szwajcarskiego, dotknęły kredytobiorców zarówno frankowych, jak i złotowych. Niektórzy zdecydowali się nadpłacać lub spłacić kredyty, co jednak skutkuje narastającymi, kolejnymi konfliktami na linii kredytobiorca- bank.

Banki, choć przegrywają spory sądowe, starają się opóźniać postępowania, odwołując się do przepisów prawa, zwłaszcza art. 411 kpc, twierdząc, że nadpłacający byli świadomi braku obowiązku spłaty. Sędziowie różnie interpretują ten artykuł, ale większość decyzji jest jest jednak prokonsumencka, korzystna dla frankowiczów. Sądowa interpretacja nie wyklucza możliwości skargi banku po nadpłacie lub całkowitej spłacie kredytu.

Mimo mocno ugruntowanej linii orzeczniczej, nie ma jednak 100% pewności, co zadecyduje sędzia. Istnieje ryzyko, że konsument, świadomy nieważności umowy, nie powinien spłacać kredytu, lecz pozwać bank. Dostępne są jednak narzędzia, by zabezpieczyć się przed niekorzystnym wyrokiem. Przed nadpłatą warto złożyć tzw. „zastrzeżenie zwrotu”.

Zastrzeżenie zwrotu – jak je przygotować?

Oświadczenie o zastrzeżeniu zwrotu musi być złożone przed nadpłatą lub spłatą. W oświadczeniu należy ująć:

  • dane kredytobiorcy,
  • dane umowy,
  • dane banku,
  • tytuł pisma: „Oświadczenie o Nadpłacie/Spłacie Kredytu z Zastrzeżeniem Zwrotu”,
  • powołanie się na art. 411 kpc i zastrzeżenie zwrotu świadczenia,
  • wyjaśnienie nieważności umowy,
  • podpis.

Takie oświadczenie należy wysłać listem poleconym priorytetowym, zachowując kopię i potwierdzenie nadania. Opcja przesyłki z potwierdzeniem odbioru jest wręcz zalecana. Pismo można także przesłać mailem.

Jeśli przygotowanie takiego oświadczenia jest kłopotliwe, warto skonsultować się z doświadczoną kancelarią frankową. Można też skorzystać z dostępnych szablonów. Należy je jednak dokładnie przestudiować, by nie pominąć istotnych punktów, które mogłyby zostać wykorzystane przeciwko nam przez bank.

kancelaria frankowa

Znajdź SWOJĄ
kancelarię frankową