Najnowsze dane spraw frankowych — banki niemal pozbawione szans na wygrane

Ile spraw związanych z kredytami we frankach szwajcarskich wygrali kredytobiorcy w pierwszej połowie bieżącego roku? Obecnie dostępne są przybliżone informacje pochodzące z sądów okręgowych oraz apelacyjnych. Dostępna dane dowodzą, że sytuacja frankowiczów jest obecnie wręcz niezwykle korzystna. Wyraźnie wskazuje się na to, że szanse banków na oddalenie skierowanych przez klientów pozwów dotyczących unieważnienia umowy lub żądania rekompensaty są niemal zerowe. Instytucje bankowe odnoszą sromotne porażki. Choć może to wydawać się trudne do uwierzenia, statystyki okazują się być jeszcze bardziej miażdżące niż w roku 2022. Jak w takim razie prezentują się najnowsze dane pochodzące z sądów i ile spraw dotyczących kredytów we frankach zostało rozpatrzonych w kraju w minionym półroczu?

Sądy coraz częściej orzekają w sprawach frankowych – ponad 97% wygranych frankowicz

W 2023 roku linia orzecznicza jest wyjątkowo jednolita. Aktualne statystyki płynące z kancelarii frankowych potwierdzają, że banki praktycznie nie mają szans w sądach. W pierwszym półroczu 2023 roku wydano co najmniej 8129 wyroków, z czego 97,2% było korzystnych dla kredytobiorców. Banki odniosły sukces tylko w 2,5% spraw, a 0,3% zostało przekazanych do ponownego rozpoznania.

Interesujący podział korzystnych wyroków dowodzi, że aż 96,5% wydanych wyroków to stwierdzenie nieważności umowy. Odfrankowienie to rzadkość – 3,5% korzystnych wyroków. Wyroki prawomocne, 1611 w pierwszej połowie roku, w 99,3% były korzystne dla frankowiczów. To oznacza, że niekorzystne wyroki dla frankowiczów wydane w sądzie pierwszej instancji mogą być zmienione przez sąd apelacyjny.

Liczba wyroków wzrosła rok do roku o 100%. W pierwszym półroczu ubiegłego roku wydano 4041 orzeczeń, 97% na korzyść frankowiczów. Czy w przyszłym roku trend się utrzyma po wyroku TSUE, który ostatecznie nie pozwala bankom na wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału? Można założyć, że tak będzie, tym bardziej po prokonsumenckim wyroku TSUE w sprawie C-520/21.

Dane spraw frankowych — prawomocnych wyroków więcej o 100%

Liczba wydanych prawomocnych wyroków również wzrosła o ponad 100%. W pierwszym półroczu 2022 roku wydano łącznie 652 takie wyroki, co już samo w sobie stanowiło znaczącą liczbę. Wówczas skuteczność kredytobiorców w sądach była nieco niższa niż w 2023 roku — oszacowano ją na 98,5%. Wartości te jasno dowodzą, że kredytobiorcy, którzy decydują się na podjęcie sądowej batalii o unieważnienie kredytu frankowego, nie narażają się na znaczne ryzyko, wbrew twierdzeniom banków, które zachęcają do pozasądowych ugód i konwersji problematycznych umów na złotówki.

Frankowicze zdają sobie sprawę, że polubowne porozumienie z bankiem nie przyniesie im nawet połowy korzyści, które mogą uzyskać w sądzie. Dlatego masowo składają pozwy i domagają się unieważnienia wadliwych umów, aby wyeliminować je z obiegu prawnego. To wyraźnie widać w statystykach czołowych kancelarii specjalizujących się w sprawach frankowych w kraju, które notują rekordowe wyniki w unieważnianiu umów walutowych.

kancelaria frankowa

Znajdź SWOJĄ
kancelarię frankową