porównywarki kancelarii frankowych

Czy należy obawiać się wprowadzenia podatku od wygranej sprawy frankowej? Nie wiesz skorzystaj z porównywarki kancelarii frankowych

Porównywarki kancelarii frankowych — duża pomoc w sporach z bankiem

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat swojej umowy frankowej, skorzystaj porównywarki kancelarii frankowych. Dowiesz się co możesz zyskać, jak rozwiązać swoją sprawę i na jakie korzyści finansowe możesz liczyć.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), często postrzegana jako obrońca interesów banków, zdaje się rzeczywiście sprzyjać sektorowi finansowemu, pozwalając bankom na aktywną debatę w kwestiach systemowych, szczególnie związanych z problemem kredytów we frankach.

Przewodniczący KNF, Jacek Jastrzębski, wyraził swoje stanowisko zaraz po wydanym oświadczeniu rzecznika TSUE, z którego wynikało, że nie zgadza się z poglądem dotyczącym wynagrodzeń za korzystanie z kapitału. TSUE wydał już swój wyrok w tej sprawie, który jest w pełni korzystny dla frankowiczów. Mimo probankowej postawy przewodniczący zanegował jednak pomysł na opodatkowanie korzyści uzyskanych przez frankowiczów w sporach z bankami został przez niego uznany za niewłaściwy i nieszablonowy.

Korzyści wyłącznie dla klientów banków – KNF się to nie podoba

KNF ma w planach wprowadzenie ugody, której celem jest wypracowanie standardu rozliczeń między bankami a kredytobiorcami tak, jakby kredyty były zaciągnięte pierwotnie w polskich złotych. Oferowanie tego rodzaju porozumienie zupełnie nie rekompensuje strat, jakie klienci banków ponieśli w wyniku podpisania umowy zawierającej abuzywne klauzule. Należy zwrócić uwagę na fakt, że podpisanie ugody powoduje zmianę systemu waloryzacji na korzyść indeksu WIBOR, który również może okazać się niekorzystny.

Banki nadal dążą do osiągnięcia korzystnych ugód, które w istocie zwalniają je z odpowiedzialności i ryzyka związanego z unieważnieniem umów. Taka propozycja w zestawieniu z tym, co banki musiałyby zapłacić w przypadku, gdyby umowy faktycznie zostały unieważnione jawi się jako co najmniej dalece niestosowna.

Pomysł na wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, który jest wspomniany przez przewodniczącego KNF, budził sprzeciw wielu stron. Wydawał się on nieuzasadniony, biorąc pod uwagę, że to banki były źródłem problemu. Sądy krajowe już odrzucały takie roszczenia, rzecznik generalny TSUE opowiedział się po stronie konsumentów i w końcu Trybunał wydał korzystny dla frankowiczów wyrok w tej sprawie.

Systemowe zmiany KNF nie mogą być niekorzystne dla konsumentów

KNF stara się wprowadzać zmiany systemowe, jednak nie mogą one naruszać praw konsumentów. Banki nadal próbują promować swoje ugody. Do mediów trafiają nieprzemyślane kampanie w postaci „Ugoda lepsza niż proces”, w której to bez większej argumentacji sektor bankowy próbuje przekonać do polubownego rozwiązania spraw konsumentów wskazując na to, że współpraca z kancelarią nie przynosi pożądanych rezultatów, że to olbrzymie koszty, które niekoniecznie się zwrócą. Jednak aktualnie kredytobiorcy są bardziej świadomi swoich praw. Wartość ugód bankowych w żadnej kalkulacji nie dorówna korzyściom, jakie płyną z unieważnienia umowy frankowej.

Informacje o możliwym wprowadzeniu mechanizmu opodatkowania w przypadku unieważnienia umów kredytowych pojawiają się w mediach. Rozważane były nawet stawki podatkowe sięgające 100%, co miałoby być równoważne różnicy pomiędzy wartością ugody a finansowym zadośćuczynieniem przyznanym kredytobiorcy przez sąd. Taki pomysł miałby na celu odstraszenie frankowiczów od podjęcia działań prawnych przeciwko bankom. Jednak taki scenariusz wydaje się wręcz nierealny, a Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) potwierdza, że nie jest to główna opcja rozważana w trwających pracach nad ustawą. Ważne jest podkreślenie, że sankcje powinny być nakładane na banki, które stosowały niesprawiedliwe praktyki wobec swoich klientów. Konsument nie powinien w żadnym przypadku ponosić negatywnych skutków finansowych.

Szukasz wsparcia dla swojej sprawy? Skorzystaj z porównywarki kancelarii frankowych i zyskaj dostęp do najlepszych i skutecznych specjalistów.

kancelaria frankowa

Znajdź SWOJĄ
kancelarię frankową