Istotne wyroki TSUE już w październiku. Czy unieważnienie umowy będzie oznaczało otrzymanie mieszkania za darmo?

Sądy coraz częściej sprzyjają frankowiczom, wydając korzystne dla nich wyroki. Jednak niebawem sytuacja osób, które zaciągnęły kredyty hipoteczne we frankach, może być jeszcze lepsza. Wszystko za sprawą planowanego na październik wyroku TSUE. Czego będzie on dotyczył i jakie ma to znaczenie dla frankowiczów?

Wyroki w dwóch sprawach

Na 12 października 2022 roku zaplanowano wydanie przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dwóch wyroków, w niewątpliwie istotnych sprawach. Pierwsza z nich dotyczy okresu przedawnienia roszczeń banku wobec kredytobiorców. Okres ten wynosi 3 lata i ta kwestia z pewnością nie ulegnie zmianie. Jednak TSUE zdecyduje o tym, od którego momentu powinien być liczony bieg przedawnienia. Obecnie jest to dzień unieważnienia umowy. Od tego dnia bank może w ciągu 3 lat pozować klienta. Niemniej wiele wskazuje na to, że TSUE za dzień rozpoczęcia biegu przedawnienia uznał dzień wypłaty kapitału.

Jaki wpływ powyższy wyrok może mieć na sytuację frankowiczów? Otóż jeśli będzie on zgodny z przewidywaniami, banki stracą możliwość roszczeń wobec kredytobiorców, ze względu na fakt upływu okresu przedawnienia. W konsekwencji kredytobiorcy po unieważnieniu umowy odzyskaliby kapitał, raty i pozostałe koszty poniesione w związku z kredytem. Oznaczałoby to de  facto nabycie mieszkania zupełnie za darmo.

Druga kwestia dotyczy prawa do bezumownego korzystania z kapitału. Również w tej kwestii oczekuje się wyroku pozytywnego dla frankowiczów. Zwłaszcza że już dzisiaj sądy przeważnie szybko oddalają wszelkie tego typu powództwa.

Warto pospieszyć się z pozwem

Jeśli wyroki TSUE będą tak pozytywne, jak się oczekuje, możemy się spodziewać prawdziwej fali pozwów. W konsekwencji w niektórych bankach może dojść do wyczerpania rezerw, co uniemożliwi lub utrudni odzyskanie kapitału. Ponadto ustawienie się na końcu kolejki kredytobiorców, wnioskujących o unieważnienie umów znacząco wydłuży okres oczekiwania. Warto zatem złożyć pozew jak najszybciej, jeszcze przed 12 października, aby zyskać szansę na szybkie odzyskanie należnych pieniędzy.

kancelaria frankowa

Znajdź SWOJĄ
kancelarię frankową