Sprawy frankowe — jeszcze większe zyski dla frankowiczów po jej wygraniu

2023 r. okazał się wyjątkowo korzystny dla posiadaczy kredytów frankowych, a seria pozytywnych decyzji wydanych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) zdecydowanie to potwierdziła. Grudzień 2023 roku przyniósł dwa istotne wyroki i jedno postanowienie TSUE, które znacząco wzmacniają pozycję frankowiczów w walce o unieważnienie swoich kredytów i przyspieszają sprawy frankowe. Ostatni wyrok TSUE z 14 grudnia 2023 roku (sprawa C-28/22) przywrócił frankowiczom prawo do ustawowych odsetek za opóźnienie w spłacie kredytu przez cały okres trwania sporu, obejmujący zazwyczaj kilka lat.

W 2024 roku można spodziewać się szybciej przeprowadzanych postępowań w sprawach frankowych, a także bardziej efektywnych rozliczeń po prawomocnych wyrokach. Banki nie będą już mogły nadużywać zarzutu zatrzymania, a wydłużanie procesów nie będzie w ich interesie, ponieważ za każdy rok opóźnienia będą zobowiązane do zapłaty odsetek w wysokości 11,25%. To istotne zmiany, które dodatkowo zwiększają korzyści za wygrane sprawy frankowe przed sądem.

Sprawa C-28-22 – co orzekł TSUE?

W rozstrzygnięciu z 14 grudnia 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) odpowiedział na istotne pytania dotyczące rozliczenia Frankowiczów z bankiem po unieważnieniu umowy. Sprawa C-28/22, skierowana przez Sąd Okręgowy w Warszawie, dotyczyła pięciu kluczowych kwestii. TSUE jednoznacznie określił następujące zasady:

 • konsumentom przysługuje prawo do ustawowych odsetek za opóźnienie od chwili skierowania wezwania do zapłaty do banku lub najpóźniej od daty doręczenia bankowi odpisu pozwu sądowego,
 • banki nie mogą skutecznie zgłaszać zarzutu zatrzymania w procesach frankowych, jeśli uniemożliwia to konsumentom korzystanie z ustawowych odsetek za opóźnienie,
 • bank nie może zignorować przedsądowego postępowania reklamacyjnego,
 • roszczenia konsumenta z tytułu nieważnej umowy frankowej nie przedawniają się wcześniej niż roszczenia banku o zwrot kapitału kredytu. Termin przedawnienia banku trwa 3 lata, jednak zaczyna biec dopiero w momencie prawomocnego wyroku unieważniającego wadliwą umowę kredytową,
 • początek biegu terminu przedawnienia zarówno roszczeń banku, jak i konsumenta, powinien być symetryczny,
 • bank nie jest zobowiązany do weryfikacji wiedzy konsumenta w zakresie skutków usunięcia z umowy nieuczciwych warunków oraz niemożności utrzymania umowy w mocy.

To kluczowe ustalenia, które precyzyjnie określają prawa i obowiązki zarówno konsumentów, jak i banków w kontekście unieważnienia umów kredytowych.

Sprawy frankowe — szybsze rozliczenie i większe odsetki za opóźnienie

Zarówno wyrok w sprawie C-28/22, jak i decyzja TSUE z przypadku C-140/22, stanowią przełomowe momenty dla frankowiczów w ich batalii z bankami. Nowe orzeczenia jasno określają prawa konsumentów, szczególnie w kontekście odsetek za czas trwania sporu i w tym jak mają być prowadzone sprawy frankowe. Oto kluczowe ustalenia i ich znaczenie:

 • prawo do odsetek od momentu skierowania wezwania do zapłaty — konsumentom przysługują ustawowe odsetki za opóźnienie już od daty wysłania wezwania do banku, np. w ramach postępowania reklamacyjnego, lub najpóźniej od dnia doręczenia bankowi odpisu pozwu,
 • brak konieczności formalnego oświadczenia o woli unieważnienia umowy — sądy nie mogą opóźniać naliczania odsetek, oczekując na formalne oświadczenie konsumenta o woli unieważnienia umowy. Decyzja TSUE uznaje to za zbędny wymóg,
 • unieważnienie zarzutu zatrzymania — banki nie mogą skutecznie wykorzystywać zarzutu zatrzymania, aby pozbawić konsumentów odsetek za opóźnienie. To ograniczenie skutecznie chroni frankowiczów przed utratą korzyści finansowych wynikających z odsetek,
 • konsekwencje dla banków — banki, które ignorują reklamacje i przedłużają procesy, będą musiały płacić wysokie odsetki w wysokości 11,25% rocznie za każdy rok zwłoki. Przekłada się to na realne koszty dla banków, co zniechęca je do przedłużania procesów i ignorowania skarg konsumentów,
 • korzyści dla frankowiczów — w przypadku trwającego trzy lata sporu o zwrot kapitału kredytu w wysokości 300 tys. zł, Frankowicz może otrzymać ponad 100 tys. zł dodatkowo w postaci odsetek za opóźnienie. To istotne wsparcie finansowe dla konsumentów.

Nowe ustalenia TSUE radykalnie zmieniają warunki sporu frankowiczów z bankami, chroniąc ich prawa i zwiększając korzyści z unieważnienia wadliwych umów.

Sprawy frankowe — jeszcze większe sumy do odzyskania w 2024 r.

Mimo incydentów, do których doszło w 2023 roku, w wyniku których niektórzy frankowicze byli pozbawiani części lub całości odsetek za opóźnienie, procesowanie się z bankami nadal okazywało się opłacalne. Praktycznie zawsze korzyści z uzyskanego prawomocnego wyroku unieważniającego szkodliwą umowę kredytową sięgały kilkuset tysięcy złotych.

Sądowe decyzje zapadały w rozsądnym czasie, często nawet poniżej dwóch lat od złożenia pozwu. W perspektywie 2024 roku sytuacja powinna się poprawić, ponieważ banki nie będą celowo przeciągać postępowań. Dla lepszego zrozumienia jak prowadzone są sprawy frankowe w sądach i tego, jakie potencjalne zyski możemy osiągnąć warto przyjrzeć się dwóm konkretnym przypadkom prawomocnych wyroków wydanych w drugiej połowie minionego roku. To doskonała okazja, by poznać kulisy spraw frankowych oraz zorientować się, ile można zyskać w wyniku skutecznego postępowania sądowego.

Jeśli w poszukiwaniu rozwiązań, które mogą pomóc nam w pozbyciu się nieuczciwego kredytu CHF trudno o pewny wybór warto skorzystać z narzędzi, które są w tym bardzo pomocne. Porównywarka CHF jako bezpłatne, funkcjonalne i intuicyjne narzędzie nie tylko pomoże znaleźć doświadczoną i skuteczną kancelarię frankową, ale także wstępnie przeanalizuje umowę kredytową, dzięki czemu będzie można sprawnie zweryfikować czy umowa kwalifikuje się do tego, by pozwać bank.

kancelaria frankowa

Znajdź SWOJĄ
kancelarię frankową