Sprawdź, czy warto złożyć pozew frankowy?

Pozew frankowy przeciwko bankowi — w jaki sposób zweryfikować czy to się opłaca?

Wielu Frankowiczów, którzy odważyli się wystąpić na drogę sądową przeciwko bankom, by uwolnić się spod brzemienia opłacania wysokich rat kapitałowo-odsetkowych w szwajcarskiej walucie franka, potwierdza, że podejmowanie działań prawnych w celu unieważnienia niesprawiedliwych umów jest zdecydowanie opłacalne. Aktualne orzecznictwo dotyczące kredytów frankowych wyjątkowo sprzyja stronie kredytobiorców, którzy wygrywają swój pozew frankowy przeważającą większością — ponad 97 procent spraw. Otrzymanie ostatecznego wyroku, który unieważnia umowę kredytową, oznacza nie tylko pozbycie się zobowiązania, ale także niesie za sobą wiele korzyści finansowych.

To zdecydowanie najbardziej opłacalna metoda rozwiązania sporu z bankiem. Dla tych, którzy wciąż mają wątpliwości co do podjęcia kroków sądowych, istnieją narzędzia online oraz opracowania, które wspierają frankowiczów w podjęciu najwłaściwszego wyboru.

Pozew frankowy — czy się opłaca?

Umowy kredytowe oparte na szwajcarskim franku, stworzone przez instytucje bankowe, wykazują istotne mankamenty pod względem uczciwości oraz prawnych nieprawidłowości. Klauzule związane z mechanizmami indeksacji i denominacji w tych umowach zostały uznane za niedozwolone już wiele lat temu.

Banki, wykorzystując kursy ze swoich własnych tabel, samodzielnie i arbitralnie manipulowały wartością zobowiązań kredytobiorców oraz wysokością rat. To działanie jednostronne naruszało zasady uczciwości i wpływało negatywnie na interesy konsumentów.

W zasadzie zawsze warto podjąć kroki prawne przeciwko bankom w przypadku kredytów udzielonych we frankach szwajcarskich, niezależnie od tego, czy kredyt został już całkowicie spłacony, czy też jest nadal aktywny.

Po spłaceniu całego kredytu kredytobiorcy wciąż mają możliwość złożenia pozwu przeciwko bankowi i żądania zwrotu nielegalnie naliczonych opłat. W przypadku wygranej bank jest zobligowany do zwrócenia kredytobiorcy nadpłaconych kwot w ramach rat kredytowych.

W sytuacji, gdy kredyt nadal jest w trakcie spłacania, nadal istnieje sens w skierowaniu sprawy sądowej przeciwko bankowi i dążeniu do unieważnienia niesprawiedliwej umowy kredytowej udzielonej w szwajcarskim franku. Po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia o unieważnieniu umowy, kredyt znika całkowicie, eliminując obawy związane z rosnącym kursem franka i koniecznością płacenia coraz wyższych rat.

Skorzystaj z dostępnych online narzędzi i aplikacji, które pomogą ci podjąć decyzję w sprawie pozwu frankowego

Właściciele kredytów denominowanych i indeksowanych w szwajcarskim franku mogą wstępnie samodzielnie przeprowadzić wstępną analizę swoich umów w poszukiwaniu potencjalnie nieuczciwych postanowień, które stanowią podstawę do wystąpienia do sądu o unieważnienie tych umów. Dodatkowo mogą określić przybliżone korzyści, jakie przyniósłby im wyrok unieważniający umowę. Sprawdź dostępne w sieci, bezpłatne narzędzia oraz materiały pomocne w tym procesie.

Przeanalizuj bezpłatnie umowę z porównywarką CHF — łatwiej podejmiesz decyzję o pozew frankowy

Porównywarka CHF to narzędzie, które jest dostępne w sieci i możesz z niego skorzystać bezpłatnie. Wystarczy wprowadzić podstawowe informacje dotyczące kredytu frankowego, które pozwolą wytypować najtrafniejsze kancelarie frankowe, najlepiej odpowiadające na zapisy w twojej umowie frankowej.

Im dokładniej uzupełnisz preferencje dotyczące warunków współpracy i podasz swoje dane kontaktowe jako kredytobiorca, tym lepiej porównywarka CHF będzie w stanie dopasować oferty kancelarii.

Kontynuowanie procesu porównania prowadzi do wyboru szczegółowej analizy swojego kredytu w szwajcarskich frankach, co skutkuje otrzymaniem analizy prawnej twojej umowy frankowej. Zgromadzone informacje pozwolą porównywarce CHF zaprezentować najlepiej dopasowane oferty kancelarii, które zajmują się sprawami frankowymi.

Jak już wspominaliśmy w porównywarce CHF masz też możliwość przeanalizowania swojej umowy frankowej pod kątem klauzul abuzywnych. Dowiesz się nawet jakie potencjalne scenariusze rozstrzygnięcia sprawy są możliwe jeśli zdecydujesz się na pozew frankowy.

Skorzystaj z mapy klauzul niedozwolonych w umowach kredytów “walutowych”

Rzecznik Finansowy przygotował na swojej stronie internetowej rf.gov.pl bardzo użyteczne narzędzie dla osób posiadających kredyty we frankach szwajcarskich, zatytułowane „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych”. W tym opracowaniu przeprowadzono analizę postanowień, które były uznawane za niedozwolone w umowach kredytów frankowych oferowanych przez różne banki w okresie od 2002 do 2009 roku.

Procedura jest stosunkowo prosta — wystarczy znaleźć wzorzec umowy, na podstawie którego została sporządzona umowa kredytowa, a następnie porównać fragmenty swojej umowy z zapisami zawartymi w opracowaniu Rzecznika Finansowego. Oprócz identyfikacji niedozwolonych klauzul, w materiałach znajdziesz również wskazówki, które pomogą określić, czy dana klauzula może stanowić podstawę do żądania unieważnienia umowy w całości lub zwrotu nadpłaconych kwot. Mapa ma więc pomóc w podjęciu decyzji dotyczącej tego, czy warto złożyć pozew frankowy.

Pozew frankowy — zawieś spłatę rat kredytu i doprowadź do unieważnienia umowy

Wspierani przez doświadczoną kancelarię specjalizującą się w sprawach frankowych, można sprawnie pozbyć się trosk związanych z gwałtownymi wzrostami kursu franka szwajcarskiego.

Istnieje jednak legalny sposób na tymczasowe wstrzymanie spłaty rat kredytowych, a to dzięki procedurze prawnie określanej jako „zabezpieczenie roszczeń”.

Renomowane kancelarie specjalizujące się w kredytach frankowych składają wnioski o udzielenie kredytobiorcom zabezpieczenia, co oznacza wstrzymanie spłaty rat na czas trwania procesu, aż do otrzymania prawomocnego wyroku. Takie przypadki muszą być oczywiście stosownie uzasadnione.

Jeśli tylko taki wniosek jest rzetelnie uargumentowany, sądy zazwyczaj przychylają się do udzielenia zabezpieczenia. Orzeczenie sądu, które udziela zabezpieczenia, oznacza, że nie trzeba regulować rat przez cały okres trwania procesu, a bank nie ma prawa zerwać umowy ani rozpocząć egzekucji komorniczej. W ten sposób kredytobiorcy mogą spokojnie oczekiwać na prawomocny wyrok w sprawie unieważnienia umowy ze znacznie poprawionym budżetem domowym. Sądy w ostatnich latach przyspieszyły proces orzekania w sprawach frankowych, co pozwala na uzyskanie prawomocnego wyroku w stosunkowo krótkim czasie. Niemniej jednak ten skrócony okres odnosi się do sytuacji, w której pozew frankowy prowadzony jest przez doświadczone kancelarie specjalizujące się w kredytach frankowych, które posiadają starannie przygotowaną argumentację przemawiającą za unieważnieniem umów kredytowych.

Jeśli więc nadal zastawiasz się nad tym, czy złożyć pozew frankowy, czy nie to możesz skutecznie i we własnym zakresie sprawdzić, czy umowa frankowa zawiera klauzule niedozwolone. Z porównywarką CHF przeanalizujesz również umowę pod kątem abuzywności zapisów. W takim razie, jaka jest odpowiedź na pytanie czy warto pozwać bank o kredyt frankowy? Jeśli spojrzymy na wieloletnie orzecznictwo sądowe, to wszystko przemawia za tym, by bank pozwać, dzięki czemu umowa frankowa zostanie unieważniona.

kancelaria frankowa

Znajdź SWOJĄ
kancelarię frankową