Wyrok Trybunału a działalność gospodarcza i status konsumenta

Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału to jedna z głośniejszych spraw, które w czerwcu rozstrzygnął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jednak nie było to jedyne istotne orzeczenie wydane przez TSUE. W czerwcu zapadł jeszcze jeden wyrok Trybunału — dotyczący statusu konsumenta CHF w sprawach frankowych i prowadzenia działalności gospodarczej w nieruchomości.

Wyrok został wydany w odpowiedzi na pytanie prejudacyjne zadane 13/09/2021 przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli. Sąd chciał doprecyzować, w jaki sposób definiować konsumenta wówczas, kiedy jeden z kredytobiorców prowadzi działalność gospodarczą w nieruchomości, natomiast drugi nie. Jednak dominującym celem jest ten mieszkaniowy, natomiast na działalność przeznaczona została mniejsza część.

Postępowania frankowe a status konsumenta — poznaj wyrok Trybunału

Kim jest konsument? Jest to osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej, która nie będzie się wiązać bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. Taki stosunek może odnosić się właśnie do zawarcia umowy kredytu.

Ustalenie statusu konsumenta w sprawach frankowych jet niezwykle ważne, a to dlatego, że tylko konsument może powoływać się w postępowaniu na klauzule abuzywne zawarte w umowie kredytowej. Innymi słowy, frankowicz musi być konsumentem, by sąd podjął się zbadania tego, czy umowa jest abuzywna. Wprawdzie nie będąc konsumentem także możemy dochodzić swoich praw, jednak sąd będzie opierał się o przepisy kodeksu cywilnego oraz prawa bankowego. Bardzo istotną różnicą będzie także opłata — konsument zobowiązany jest wnieść opłatę w wysokości 1000 zł, natomiast przedsiębiorca aż 5% wartości przedmiotu sporu.

Niestety rzeczywistość nie jest zero jedynkowa i problem orzeczniczy pojawia się wówczas, kiedy mieszkające w nieruchomości osoby prowadzą w niej działalność gospodarczą. Jak w takiej sytuacji traktować kredytobiorcę. Banki tę sytuację próbują wykorzystać na swoją korzyść. Twierdzą, że wystarczy prowadzić działalność w finansowanej przez bank nieruchomości, by uznać, że status konsumenta nie należy się frankowiczowi.

Niedominujący charakter prowadzonej działalności

Trybunał w czerwcu rozwiązał problem związany z ustalaniem statusu konsumenta w przypadku, kiedy ten prowadzi działalność w nieruchomości. Mianowicie jeśli kredyt został zaciągnięty na mieszkanie, w którym prowadzona działalność stanowi niedominujący charakter w ogólnym kontekście umowy frankowej, to kredytobiorcy nadal przysługuje status konsumenta. Oznacza to, że TSUE opowiedział się za zastosowaniem szerszej definicji konsumenta.

Zatem obok tak wyczekiwanego wyroku TSUE, który dotyczył wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, padł jeszcze jeden, którego znaczenie także jest dość duże. Bowiem orzeczenie oznacza, że jeśli prowadzona działalność częściowo, marginalnie związana była z kredytem frankowym, nie stanowi to podstawy do odebrania frankowiczowi statusu konsumenta. I jest to kolejne prokonsumenckie orzeczenie Trybunału, które zachęca do dochodzenia swoich praw przez tych frankowiczów, którzy mieli pewne obawy ze względu na prowadzoną w nieruchomości działalność.

W poszukiwaniu ekspertów, którzy pomogą ocenić, czy należy się nam status konsumenta warto skorzystać z porównywarki CHF. Porównywarka pozwala wybrać najlepszą kancelarię, bezpłatnie przeanalizować swoją umowę frankową i daje możliwość skorzystania z usług najskuteczniejszych ekspertów, a jednocześnie daje pewność dokonania właściwego wyboru, dopasowanego do Twoich preferencji.

kancelaria frankowa

Znajdź SWOJĄ
kancelarię frankową