Millenium bank się broni — przegrane sprawy frankowe stawiają bank pod ścianą

Millennium Bank prezentuje swoje dane finansowe w niekonwencjonalny sposób, unikając przedstawiania suchych raportów. W ostatnich raportach zwraca uwagę na to, że sprawy frankowe są coraz częściej przegrywane przez bank, w wyniku prowadzonej „natarczywej kampanii reklamowej” jako czynnika wpływającego na rosnącą liczbę postępowań sądowych. W 2023 roku bank odnotował imponującą liczbę indywidualnych roszczeń składanych przez klientów związanych z klauzulami indeksacyjnymi w umowach kredytów hipotecznych w CHF. Sytuacja staje się coraz bardziej niekontrolowana, zwłaszcza po grudniowych i styczniowych wyrokach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które skłaniają klientów banku do nieustępowania w żądaniach „darmowego kredytu”, pogłębiając trudności.

Kolejne inicjatywy Millennium Banku mające rozwiązać kwestię taką jak sprawy frankowe

Millennium Bank w ostatnim raporcie finansowym zaskoczył wysokimi rezerwami na ryzyka prawne związane z umowami kredytowymi indeksowanymi do kursów walut obcych. Wartość bilansowa tych rezerw na koniec 2023 roku osiągnęła imponującą kwotę 7268,8 mln zł dla portfela Millennium Banku i 603 mln zł dla portfela dawnego Euro Banku.

Raport ukazujący relacje banku z klientami posiadającymi kredyty we frankach kryje w sobie kilka istotnych faktów. Na koniec 2023 roku bank miał aktywnych 32,4 tys. umów indeksowanych do walut obcych, co oznaczało spadek o 15 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Wartość brutto tych kredytów hipotecznych bez rezerw na ryzyko wyniosła 1,878 mld zł, a udział kredytów walutowych w całym portfelu Millennium Banku wyniósł 4,1 proc.

W czwartym kwartale 2023 roku bank otrzymał 1756 nowych pozwów dotyczących kredytów indeksowanych, a liczba aktywnych indywidualnych pozwów przeciwko klauzuli indeksacyjnej wyniosła 20 914, z czego 1780 przypadło na portfel dawnego Euro Banku. Szczególnie zaskakujący jest fakt, że 64 proc. kwestionowanych umów jest obecnie ocenianych przez sądy pierwszej instancji, a 36 proc. znajduje się już w fazie apelacji.

Millennium Bank, by poradzić sobie w kwestii takiej, jak sprawy frankowe utworzył kwartalne rezerwy w wysokości 620 mln zł za ostatni okres minionego roku, co przyczyniło się do zwiększenia wskaźnika pokrycia hipotek frankowych z odpisami, który wynosił w tym podmiocie 82,5 proc. Do tej pory bank zawarł ponad 21 tys. ugód z kredytobiorcami, z czego aż 1072 podpisano w czwartym kwartale ubiegłego roku. Całkowity koszt dobrowolnych ugód za ten okres wyniósł 89 mln zł.

Przegrane sprawy frankowe i konieczność zawiązywania kolejnych rezerw w kontekście spadku liczby podpisywanych ugód frankowych

Millennium Bank niedawno wyznaczył ambitny cel, zakładając podpisywanie 2000 ugód kwartalnie z klientami mającymi kredyty w CHF. Niestety, zainteresowanie ugodami spadło znacząco poniżej oczekiwań w ciągu ostatniego roku, zmuszając bank do zrewidowania swoich prognoz. Obecnie bank usatysfakcjonowany jest wówczas, gdy udaje mu się podpisać 1000 ugód w danym kwartale, co odbiega od pierwotnych założeń.

Bank tłumaczy obecny spadek determinacji kredytobiorców do zawierania ugód „natarczywymi kampaniami reklamowymi” obecnymi w przestrzeni publicznej. Te kampanie, prowadzone głównie przez kancelarie frankowe, mają na celu edukację konsumentów na temat ich praw do wszczęcia postępowania sądowego przeciwko bankom w celu unieważnienia wadliwych umów. Bank przyznaje, że pozostaje bezradny wobec tej kampanii, choć mógłby próbować oferować klientom korzystniejsze ugody. Jednak na razie skupia się głównie na dokładnym zabezpieczaniu kolejnych rezerw, jako środek zapobiegawczy wobec niepewnej sytuacji.

Korzyści z unieważnienia umów frankowych w Millennium Banku

Najnowsze wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) otwierają klientom banku możliwość unieważnienia umów frankowych na korzystnych warunkach. Banki, w tym Millennium Bank, muszą uwzględnić fakt, że klientom przysługuje jeszcze lepsza ochrona niż dotychczas. Istotną kwestią jest to, że bank nie może domagać się sądowej waloryzacji wcześniej wypłaconej kwoty klientowi, korzystając z argumentu inflacji. Ponadto klient ma prawo oczekiwać przyznania mu ustawowych odsetek za zwłokę banku w zapłacie, niezależnie od zarzutu zatrzymania, który bank może podnosić.

Warto podkreślić, że unieważnienie umowy kredytowej we frankach w Millennium Banku przynosi klientowi nie tylko zwrot środków, które bank niesłusznie pobrał, ale także uwolnienie się od toksycznego i nieprzewidywalnego obciążenia, którego ugoda nie gwarantuje. To istotne rozważenie dla klientów szukających najlepszych rozwiązań finansowych.

kancelaria frankowa

Znajdź SWOJĄ
kancelarię frankową